Har øket til 90% short i swing-lazy

OSE åpner opp +0,3%
Oppsvinget forlenger seg og har passert statistisk vanlig lengde. Er dermed på overtid, men kan strekke seg 1-2 dager til.

Månedssyklus har høyest forekomst av 11dgr swingtopper rundt helgen fredag-mandag.
Nymåne 17.aug kan tiltrekke seg en topp
Planetsyklus topper rundt helgen